Crveni križ - doplatne marke

Obavještavamo vas kako je člankom 33. stavkom1. točkom 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“), broj 71/10)propisano da će za vrijeme trajanja „Tjedna borbe protiv tuberkuloze“ (14.-21. rujna),na sve poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim novina i časopisa,obavezno naplaćivati iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pismaprema cjeniku usluga javnog operatera, u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Naši klijenti