Crveni križ - doplatne marke

Obavještavamo vas kako je člankom 33. stavkom 1. točkom2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10) propisano daće za vrijeme trajanja „Tjedna solidarnosti“ (8.-15. prosinca), na svepoštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim novina i časopisa, obaveznonaplaćivati iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pisma premacjeniku usluga javnog operatera, u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Naši klijenti