Naziv tvrtke

Weber Escal d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju

Sjedište

Zastavnice 38a,
10 251 Hrvatski Leskovac
Hrvatska

OIB

42257427313

Upisano u sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

080089832

IBAN

Raiffeisenbank Austria d.d.
HR 7324840081101110055

Devizni račun

Raiffeisenbank Austria d.d.
HR 7324840081101110055

Temeljni kapital

20.200,00 kn

Odgovorna osoba

Zoran Igić

Telefon

+385 1 6175 111

Fax

+385 1 6175 121

e-mail

info@weber-escal.com

Web

https://www.weber-escal.com

Radno vrijeme

08:00 - 16:00
ponedjeljak - petak

PRODAJA

prodaja@weber-escal.com

POHVALE I PRIGOVORI

prigovori@weber-escal.com

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

dpo@weber-escal.com

karijera

posao@weber-escal.com