Zaštita osobnih podataka

Informacija o obradi osobnih podataka:

Voditelj obrade podataka Weber Escal d.o.o., OIB 42257427313, Zagrebu, Hrvatski Leskovac, Zastavnice 38a, obradu Vaših osobnih podataka vrši temeljem Vašeg Zahtjeva te u cilju ispunjenja ugovora – postavljanja tuljca.

Uvid u osobne podatke imati će ovlaštene osobe voditelja obrade, te će isti biti pohranjeni kod voditelja obrade, za cijelo vrijeme ugovornog odnosa – za vrijeme u kojem je tuljac postavljen na adresi, potom se isti brišu.

Ne davanje osobnih podataka voditelju obrade ima za posljedicu ne sklapanja ugovora tj. ne postavljanje tuljca.

Vaša prava vezana uz zaštitu osobnih podataka:

Imate pravo kao ispitanik, voditelju obrade, podnijeti zahtjev kojim tražite pristup osobnim podacima i njihov ispravak, brisanje osobnih podataka kao i ograničavanje njihove obrade te pravo na izjavljivanje prigovora na obradu vaših podataka, prijenos podataka, sve u skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka možete dostaviti službeniku za zastitu podataka na e-mail adresu dpo@weber-escal.com ili poštanskom pošiljkom na adresu Weber Escal d.o.o., OIB 42257427313, Zagrebu, Hrvatski Leskovac, Zastavnice 38a, uz naznaku „ Zahtjev – zaštita osobnih podataka“.

U slučaju da vaš zahtjev, vezan uz obradu osobnih podataka, ne bude prihvaćen po voditelju obrade ili niste zadovoljni odgovorom imate pravo podnijeti Zahtjev za utvrđenjem povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Naši klijenti